HALF FULL

SIMONE I METTA

BLACK ROBIN I DEEP BLOOM

ELEPHANT I SKIN

FRANZ I GRAY

KINGFISHER I EMAS

NORCAL I YELLOW

SIMONA I KARUNA

BLACK ROBIN I LIGHT BLOOM

ELEPHANT I TUSK

FRANZ I WHITE

KINGFISHER I WHITE

SPIDER MONKEY I MIDNIGHT

SIMONA I MUDITA

ELEPHANT I OASIS

FRANZ I BLUE

KINGFISHER I BLUE

NORCAL I GRAY

SPIDER MONKEY I DAWN